V lu di, gi du gim nn kinh t s c hng li

Posted: December 21, 2014 at 1:46 am


without comments

Gi du th th gii tip tc gim su v lp k lc v y 54,11 USD/thng k t ngy 5/5/2009. Theo nh gi t gii chuyn gia, trc mt ngun thu ngn sch ca Vit Nam c th nh hng, song v lu v di gi du gim s c li cho c nn kinh t.

Xu hng gim

Chuyn gia kinh t Bi Ngc Sn, Vin Kinh t Chnh tr Th gii ch ra, gi du gim bt ngun t nhiu nguyn nhn, trong phi k n yu t cung-cu.

ng Sn cho rng, tng trng kinh t ca Trung Quc tip tc gim tc, c th Ngn hng Pht trin chu (ADB) d bo nm 2014 v nm 2015 tng trng GDP ca nc ny gim xung cn 7,4% v 7,2% (trong khi d bo trc l 7,5% v 7,4%), iu ny ng ngha vi nhu cu tiu th du th ca nc ny cng s gim.

Bn cnh , M t mt quc gia tiu th du ln nht th gii th thi gian gn y h bm du ra th trng. Theo bo co ca C quan Nng lng Quc t (IEA) cho bit, nh hot ng chit xut nng lng t phin st, M vt qua Saudi Arabia v Nga tr thnh nc sn xut du m ln nht th gii.

Trong khi tt c cc yu t cu ang c chiu hng i xung, th cung li vt ln, thm vo nhu cu d tr du ti cc quc gia cng ang c xu hng gim khi m gi du lin tc tt dc. Ngoi ra, xu th phc hi ca nn kinh t M vi vic USD mnh ln th gi du gim cng l iu tt nhin, l cha k n cc yu t chnh tr tc ng ln gi du, ng Sn phn tch.

Theo ng Sn, vic gi du gim l xu hng ch khng phi l hin tng trong ngn hn.

Theo xu hng thm ch l gi du cn c th v quanh khu vc 40 USD/thng. Song, vic gi du gim s c li cho cc nn kinh t trn ton cu, ngoi tr mt s quc gia ph thuc vo xut khu du th s b nh hng. Gi du gim c bn s mang li li ch rt ln, bi bn thn gi du cao l k git ngi tiu dit phc hi kinh t ton cu, ng Sn ni.

Hng li v lu di

Lin quan ti Vit Nam, nhn chung cc chuyn gia cho rng, trong ngn hn gi du gim s tc ng n kinh t Vit Nam m c th l ngun thu ngn sch.

More here:
V lu di, gi du gim nn kinh t s c hng li

Related Post

Written by simmons |

December 21st, 2014 at 1:46 am

Posted in Thai Chi