Cu chuyn kinh doanh: gi hng ha gim cng gi xng?

Posted: December 29, 2014 at 10:48 pm


without comments

c Tuoi Tre cung cp

Gi xng du gim mnh nhng gi cc vn chuyn gim khng tng ng ko theo nhiu mt hng khc khng gim. Trong khi c quan qun l lng tng, khng ai khc, chnh ngi dn ang phi gng gnh nhng khon chi v l ny.

Cho n sng 28-12, bc chn vo ch, nhiu b ni tr vn khng khi bt ng bi nhiu ngi bn vn cn thi v cm vi gi xng. Vi h, xng du tng gim khng tc ng g n gi hng ha v khng ng bao nhiu.

ng rng gi cc vn chuyn ch chim mt phn trong c cu gi thnh sn phm bn ra, tuy nhin mt nh xe vn chuyn hng t min Ty v TP.HCM tit kim c 100.000-150.000 ng/chuyn, tng t hng t Lt v TP.HCM vi mc gim gi xng du nh hin nay s tit kim c 170.000-200.000 ng/chuyn.

Vi mc gim ny chc chn chi ph vn chuyn t ch u mi v ch l gim thm 30% do gi xng du gim, v vy gi hng ha khi n tay ngi tiu dng t nhiu cng phi c gim gi. Th nhng ngi bn a ra v vn l do nh yu t thi v lm gi hng ha tng, sc mua yu nn phi gi gi n nh li nhun...

Trc tnh hnh , B Ti chnh ngay lp tc ra cng vn ha tc ngh cc b, ngnh a phng phi hp kim tra vic k khai gi cc vn ti. Phn ng tc thi ca B Ti chnh c cho l ph hp vi tnh hnh thc t khi phn ln n v vn ti chm chp trong iu chnh gi cc.

Tuy nhin, cng vn ny mi ch ngh kim tra gi cc vn chuyn bng t, trong khi vic kim sot gi c hng ha chu tc ng t chi ph vn chuyn ngoi th trng cng gn nh b ng. n nay mi ch ring S Ti chnh TP.HCM cho bit c phng n gim gi hng bnh n t 5-10%.

V nguyn tc, gi hng ha lu thng trn th trng c nh ot bng yu t cung cu, tc l do th trng quyt nh.

Tuy nhin trc tnh hnh bin ng ln nh hin nay, vi vai tr qun l ca mnh, cc c quan nh s ti chnh, s cng thng c cng c php l nh bin php hnh chnh l kim tra, r sot vic nim yt gi hng ha v bin php kinh t l tnh ton chi ph hp l, chi ph c li ca ngi bn c phng n kim sot gi c cho ph hp, ng vi tnh hnh thc t.

Vi vai tr qun l, ngay lc ny s cng thng cc a phng cng cn phi vo cuc to mi trng cnh tranh cho sn phm bng cch kim tra cht ch, ng thi kch thch gi c cc trung tm thng mi, siu th, im bn hng...

Read the original:
Cu chuyn kinh doanh: gi hng ha gim cng gi xng?

Related Post

Written by simmons |

December 29th, 2014 at 10:48 pm

Posted in Thai Chi