Thng Tt 2015, DN bt ng sn cho xe SH, du lch nc ngoi

Posted: December 15, 2014 at 9:44 pm


without comments

Lao ng nh minh ha

Cn khong 2 thng na l n Tt Nguyn n, nhng thi im ny vn cha c nhiu doanh nghip bt ng sn ln k hoch thng Tt cho nhn vin.

Song, vi chia s him hoi ca 2 v lnh o hai cng ty kinh doanh bt ng sn cho thy, quyt nh vic thng Tt cho nhn vin nh th no l mt vic kh kh khn vi h.

D th trng phc hi, nhng khng phi n v no cng c kt qu kinh doanh tt v c mc thng cao cho nhn vin.

Chia s vi phng vin, ng Nguyn Vn c, Ph gim c cng ty a c t Lnh ging vn bun ru khi cho rng: Mc thng Tt nm nay cng ty ti c khi cn gim hn nm trc. Nu nh nm trc mi nhn vin c thng c thng thu nhp th nm nay s ch c 50% thng thu nhp.

Theo chia s ca v lnh o ny, cng ty ng c gn 100 nhn vin, trong c khong 20 cng nhn lm vic cng trng, cn li l nhn vin lm vic vn phng. Mc thu nhp thp nht ca nhn vin cng ty t Lnh l 5-7 triu ng/thng, phn ln t mc trn di 10 triu ng, ch lnh o mi c thu nhp 20 triu ng/thng.

Do , vi nhng nhn vin c mc thu nhp ch 5 triu ng/thng th Tt s vn c thng nguyn c thng nh vy, cn vi nhng ngi c thu nhp cao hn th ch c nhn mc thng 50% thng thu nhp, ng c tit l.

Chuyn thng Tt mi doanh nghip bt ng sn li khc nhau, c n v ch na thng thu nhp nhng c ni thng c chuyn du lch nc ngoi.

ng c nhm tnh vi gn 100 nhn vin, nu nh ch thng tt trung bnh mc 5 triu ng/thng/nhn vin th tng s tin thng Tt cng ln n na t ng.

y l s tin khng nh cho mt cng ty bt ng sn kinh doanh trong bi cnh th trng cn kh khn, nhiu doanh nghip cn phi ng ca v khng bn c hng, s khc cn phi bn d n duy tr hot ng nn vic chi c na t ng thng Tt cho nhn vin l chuyn khng d dng, ng c chia s.

See the rest here:
Thng Tt 2015, DN bt ng sn cho xe SH, du lch nc ngoi

Related Post

Written by simmons |

December 15th, 2014 at 9:44 pm

Posted in Thai Chi