T thn xoay x

Posted: December 24, 2014 at 3:47 pm


without comments

c Tuoi Tre cung cp

Khng sc u t

ng Thi Tun Ch, ch tch HQT Cng ty CP Tp on Thi Tun, cho rng tn ti trong bi cnh cnh tranh ton cu, doanh nghip ch c mt con ng l i mi cng ngh nhm y gi tr gia tng cao ln.

Tuy nhin lm c iu ny, bn thn doanh nghip va v nh khng sc u t my mc thit b t sn xut n nghin cu, u t cho con ngi... nn h rt cn s h tr t Nh nc c v vn ln s n gin ha trong th tc hnh chnh.

Mi d n lm vic vi cc chuyn gia nc ngoi nhn c t vn v chin lc thng hiu, sn phm... c th cnh tranh vi hng ngoi chi ph u trn 100.000 USD/d n, nhng a phng cng nh cc b, ngnh cha c chnh sch g h tr doanh nghip - ng Ch ni.

Theo ng Ch, l ra i vi nhng doanh nghip quyt tm i mi cng ngh, Nh nc c th h tr bng cch cho chm np thu, h tr li sut cho vay di hn, kinh ph thu chuyn gia quc t o to i ng khoa hc cng ngh...

ng Nguyn Cnh H, gim c Cng ty Hoa Thin L (Q.1, TP.HCM), cho bit tng sn xut giy nhng gn y cho nc ngoi thu li nh xng, cn my mc vn ng trong kho.

Thi im ny c c hi lm n mi trong lnh vc ny, doanh nghip cng mun m li nh xng nhng vic tip cn vn l v cng kh.

Khi g ca ngn hng, h i phi c bt ng sn th chp, nhng sau cn khng hong doanh nghip va v nh lm g cn ti sn th chp - ng H ni.

Trong khi ng Dip Thnh Kit, ph ch tch Hip hi Da giy VN (Lefaso), cho bit d chim n 70% v s lng vi khong 600 doanh nghip ang hot ng sn xut trong lnh vc da giy, nhng tng mc u t ca cc doanh nghip t nhn ch khong 800 triu USD, bng mt na so vi khi doanh nghip c vn u t nc ngoi (FDI), chim 30%.

View post:
T thn xoay x

Related Post

Written by simmons |

December 24th, 2014 at 3:47 pm

Posted in Thai Chi