Nhn thc v thi

Posted: January 4, 2015 at 9:47 pm


without comments

C mt khong cch kh xa gia nhng c m p ca cc bn tr Vit Nam, v vic hin thc ha gic m y. i tm nguyn nhn ca tnh trng ny l ni dung cuc ta m nh vi cc khch mi: PGS, TS Nguyn Hong nh (i hc Ngoi thng H Ni), b Mai Huyn Chi (Tng Bin tp trang tin tc ting Vit ca tp on Microsoft) v b Trn Lan Hng (Chuyn gia Hun luyn Dinh dng v Sc khe c Chng nhn bi Hip hi tr liu khng dng thuc Hoa K AADPS).

- Nhiu ngi cho rng, gii tr Vit Nam ngy nay t chu dn thn.

Quan im ca ng/b v vn ny?

- PGS, TS Nguyn Hong nh: Ti ng vi nhn nh . Gii tr ngy nay cng c nhng ngi chu dn thn, nhng s ny l qu him hoi. Ch yu, vn l nhng ngi tm kim s an ton trong cuc sng. Ti chng kin nhiu bn tr chp nhn dn thn, nhng ci h i li ch l nhng dm pha v hoi nghi.

- B Mai Huyn Chi: Vn c mt s ngi tr dm dn thn. Tt nhin khng nhiu, nhng s ny vn ang gia tng. l nhng ngi c c hi tip cn nhng nn vn ha khc, thng tin khc. H khng gi gn mnh vo nhng np c, cch suy ngh c, v h hiu mi th khng ch c mt cch hiu, mt cch lm.

- B Trn Lan Hng:Ti ngh y l kt qu ca mt nn gio dc th ng, thy c, tr chp, hc thuc lng min sao i thi , khng khuyn khch s sng to ca hc tr. Mt mi trng x hi cn e d s khc bit, s tch mnh ra khi m ng s gp bt li cng gp phn to ra tm l an phn v thui cht s dn thn.

- Dn thn c phi l phm cht cn c ca cc bn tr? V iu l bm sinh, hay do s rn luyn v tc ng ca mi trng?

- PGS, TS Nguyn Hong nh: Tt nhin l cn. Tng lai ca nn kinh t c xc nh l trng ch vo nn cng nghip sng to. V v th, phi c cc bn tr dm dn thn, dm chp nhn sai lm to ra thnh qu. y khng th l vn bm sinh, m phi do rn luyn v tc ng ca mi trng.

- B Mai Huyn Chi: Karl Marx nh ngha rng "Con ngi l tng ha cc mi quan h x hi", tc l mi trng c vai tr quyt nh trong vic hnh thnh con ngi, dn thn khng th l mt phm cht bm sinh. V ti cho rng vi tui tr, th phm cht ny l v cng cn thit c th trng thnh.

- B Trn Lan Hng: Khi thi lm cho Tng lnh s qun (TLSQ) M v cc qu u t, i hc li v chuyn sang dy v dinh dng, sc khe v thin, ti khng bit l s dn thn m ch n gin l i tm mt cng vic ph hp hn vi s trng v cc gi tr sng ca mnh. Theo ti, dn thn va l mt t cht bm sinh va l kt qu ca mi trng gio dc v t rn luyn.

Read the original here:
Nhn thc v thi

Related Post

Written by simmons |

January 4th, 2015 at 9:47 pm

Posted in Thai Chi