ng bng sng Cu Long s xut khu c 5,85 triu tn go

Posted: December 17, 2014 at 8:48 am


without comments

Theo Ban Ch o Ty Nam B, cc tnh ng bng sng Cu Long va xut khu 180.000 tn go, nng tng lng go xut t u nm n ngy 15/12 c 5,6 triu tn.

D kin, trong nhng ngy cn li ca nm nay, cc tnh s xut thm 250.000 tn, nng tng lng go xut khu trong nm ln 5,85 triu tn, vi tr gi 2,9 t USD, tng ng vi nm 2013.

Trong s go xut khu trn, th trng chu , chu Phi chim 83% lng go xut khu ca vng, cn li l xut sang th trng chu M, chu u, chu i Dng.

Theo ng Nguyn Phong Quang, Ph Ban thng trc Ban Ch o Ty Nam B, nm nay, tnh hnh xut khu go ca vng ng bng gp kh khn v th trng v gi v phi cnh tranh kh gay gt vi go xut khu ca mt s nc.

Khc phc kh khn ny, cc tnh ng bng sng Cu Long tng cng cng tc qung b, tip th, gi vng th phn ti cc th trng truyn thng nh Singapore, Trung Quc, Hong Kong, Philippines, Malaysia, Algeria, Indonesia; ng thi, tm kim thm khch hng ti cc nc EU, Bc M, chu , chu Phi nn gi vng kim ngch xut khu go.

Bn cnh , nh 70% din tch la trng cc ging cht lng cao nn phn ln lng go xut khu ca vng c sc cnh tranh cao hn so vi go cng phm cp ca mt s nc ln cn, trong khi gi bn li thp hn nn c khch hng nc ngoi a chung.

Cng vi , cng tc thng tin, d bo th trng ti ng bng sng Cu Long cng kp thi, chnh xc hn nn gip cc doanh nghip nh hng tt trong k hoch sn xut kinh doanh. Ngoi ra, cc tnh cng t chc tt vic thu mua nguyn liu, ch bin v bo qun tt hn.

Khng ch vy, nm nay cc doanh nghip xut khu go c chnh n nn tnh chuyn nghip c nng ln, c trch nhim vi khu sn xut ca ngi nng dn hn. S lng doanh nghip xy dng vng nguyn liu chuyn canh bo m sn xut p ng yu cu cht lng v xy dng thng hiu hng ha tng thm.

Trong khi , h thng thng li v xay xt bc u c t chc li theo hng gn kt vi cc doanh nghip xut khu v mua la go theo gi th trng, bo m cho ngi trng la c li t 30% tr ln.

Ngoi ra, cc tnh trong vng cng kp thi h tr hp l cho doanh nghip trong vic bao tiu la hng ha cng nh hon thnh tt vic mua tm tr 2 triu tn go; m rng lin kt, mua thm nguyn liu ch bin, p ng cho nhu cu xut khu.

View post:
ng bng sng Cu Long s xut khu c 5,85 triu tn go

Related Post

Written by simmons |

December 17th, 2014 at 8:48 am

Posted in Thai Chi