Gi xng gim mnh, gi thc phm o o tng

Posted: December 28, 2014 at 3:44 pm


without comments

Lao ng Gi xng gim mnh, gi thc phm o o tng

Hm 22.12, gi xng gim k lc vi mc gi 2.000 ng/lt xng RON 92. y l ln th 12 xng gim trong nm vi tng s tin gim ln n 7.769 ng/lt ko gi xng xung cn 17.880 ng/lt. Nhng tng ng thi xng gim nh vy s tc ng ko gi hng ho, c th l thc phm gim theo, nhng theo kho st ti mt s ch H Ni ngy 26.12, 4 ngy sau t gim mi nht ca xng du, th gi hng ho gn nh bt ng, thm ch nhiu nhm hng ho li cn c du hiu tng so vi trc vi l do "thi tit trong khi , vi mi ln xng tng trc y, hng ho c c nc lm ti tng mnh, n theo gi xng.

Theo kho st hu ht cc mt hng u trong trng thi neo gi. Ch c mt s t thc phm ti cc siu th trong chng trnh bnh n gi mi c ng thi gim nhng khng ng k. C th, gi trng c gim 100 ng/qu, tht gim t 2.000 3.000 ng/kg.

Ti mt s ch nh ch H ng, ch Phng Khoang, ch tm Ng T S, gi tht ln lun nm trong khong 100.000 110.000 ng/kg, tht b th vi dim thn c gi t 220.000 250.000 ng/kg, b bp c gi 280.000 ng/kg cn b thn gi 300.000 ng/kg. Tht g ta (lm sn) tng 10.000 ng/kg (t 130.000 ng ln 140.000 ng/kg) cch y 10 ngy v cho n hin nay th khng c du hiu gim.

Cc loi rau qu cng tng gi. Cc loi rau gip v nh rau mung t 9.000 ng tng thm 1.000 ng n 3.000 ng/m, c chua ang mc cao, bn vi gi 16.000 ng/kg, rau ngt bn l 6.000 ng/m, ci ngng l 15.000 ng/kg cn nhng loi rau c qu v ng nh khoai ty c gi tm 20.000 22.000 ng/kg, su ho c gi 5.000 ng/c.

L gii nguyn nhn gi thc phm ch tng ch khng gim theo xng, mt s tiu thng cho bit, gi khng gim l do ph vn chuyn vn nh c. Cha k sp n dp l Tt, nhu cu thc phm tng cao trong khi ngun cung li mun gm hng ch cn l hn mi bung cho c gi khin hng ho b khan him, ri th gi rau c qu tri ma nn gi c ng nhin phi cao.

ng V Vinh Ph, Ch tch Hip hi siu th H Ni tha nhn rng nim vui gi xng gim su ca ngi dn vn cha c trn vn bi gi hng ha, vn ti tuy gim nhng cha c tng xng vi vic gi xng gim gn 30%.

C quan qun l Nh nc c th kim sot gi thnh cc n v ln v vn ti, kinh doanh hng ha h gi xung nhn dp Tt v ngy l sp ti, v gi c hng ha ang mc mc cao v l, ng by t./.

More:
Gi xng gim mnh, gi thc phm o o tng

Related Post

Written by simmons |

December 28th, 2014 at 3:44 pm

Posted in Thai Chi