Cc vn ti v cm vi gi xng du

Posted: December 24, 2014 at 3:47 pm


without comments

c Tuoi Tre cung cp

Trao i vi Tui Tr chiu23-12, B Ti chnh cho bit s x l nghim nhng doanh nghip khng k khai gim gi ph hp vi bin ng gi xng du.

Gi cc bt ng

BSCL: doanh nghip vn ti chm gim gi cc

Ngy 23-12, ng Thi Vit Nhn - trng phng qun l gi v cng sn thuc S Ti chnh tnh Kin Giang - cho bit va c cng vn ngh cc doanh nghip (DN) vn ti hnh khch ng b, ng sng v ng bin tip tc gim gi v do gi xng du gim mnh. n thi im ny mi c 15/47 DN vn ti hnh khch ng b ng k gim gi v vi mc gim t 4,5-7%.

Ti TP Cn Th, trong ngy 23-12 cc DN vn ti vn cha gim gi cc. Tuy nhin trc , theo S GTVT, c 2/8 DN vn ti hnh khch tuyn c nh v 5 DN vn ti hnh khch bng taxi gim gi cc t 2-15%.

Gn 3g sng 23-12, ch u mi Hc Mn (TP.HCM) nm np xe ti vn chuyn cc loi hng ha ra vo.

Khi nghe ni n chuyn gi xng du gim, ch xe L Tn t (Tin Giang) va a xe hng 4 tn thm (khm) vo ti ch, bo: Khng n thua g u, kh gim thm gi cc.

Theo ng t, bnh thng mi xe ch thm t Tin Giang v TP.HCM mt khong 400.000 ng tin du, t gi du gim va ri tit kim c 100.000 ng nhng vn cha th gim gi cc.

Tng t, nh xe Phan Quc Hip, chy tuyn Ninh Ha (Khnh Ha) vn chuyn b v ch u mi Th c cho hay gi cc vn chuyn hin vo khong 2 triu ng/chuyn hng, vn cha th gim do cc chi ph khc khng gim.

Follow this link:
Cc vn ti v cm vi gi xng du

Related Post

Written by simmons |

December 24th, 2014 at 3:47 pm

Posted in Thai Chi